KONZEA s.r.o. - úvodní stránka

Jste náš
host...
   
VYHLEDÁVÁNÍ  ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ
   
 
KONTAKT AKTUALITY KONZEA SERVIS
 
KONZEA SERVIS  Zpět

Inženýři firmy KONZEA myslí a pracují tak, aby chránili životní prostředí !

Konzea servis 

 

     Náš redaktor Ing.Jan Konopík provedl exkluzivní rozhovor s jednatelem společnosti firmy KONZEA, spol. s r.o. panem Zdeňkem Starým a zde vám přinášíme nejdůležitější výňatky:

 

Dobrý den! Pane Starý, jak vy jako soudní znalec z oboru mykologie ve stavebnictví a jednatel renomované firmy Konzea, spol. s r.o. vidíte současný stav v oblasti chemické ochrany dřevěných a zděných konstrukcí na tuzemském trhu?

 

Od.:

 Také přeji krásný den! Rád bych uvedl, že současný stav ochrany dřeva, který mám možnost dlouhodobě sledovat a aktivně se v něm angažovat, se mě vůbec nelíbí. A to z mnoha hledisek.

   

   Bohužel musím začít už u projektů, kde je velmi často před rekonstrukcí starých objektů zapomenuto na provedení velmi důležitého prvotního stavebně-mykologického průzkumu a vyhodnocení stávajícího jakostního stavu dřevěných konstrukcí a podcenění  problému výskytu dřevokazných hub a dřevokazného hmyzu v objektu, které ve svém důsledku poté přináší zvýšené náklady na dodatečné provádění zanedbaných prací.

 

     Dalším neméně závažným problémem je vlastní přístup stavebních realizačních firem při provádění chemické ochrany dřevěných a zděných konstrukcí. Velmi často se mě stává, že jsem přizván jako soudní znalec k posouzení kvality provedených sanačních prací  „stavební firmou-fyzická osoba“ apod. o síle jednoho muže, případně jednoho ukrajinského „odborníka“ sehnaného na známém místě v Holešovicích - Výstaviště, kdy kvalita provedených prací je přímo úměrná s „odborností“ těchto lidí. Bohužel  v rámci záruky  za provedené dílo, minimálně 36 měsíců, je dosti složité pak tyto práce reklamovat (viz. zkušenosti z léta 2007 v Praze 4 - Braník a průběžně po celý rok 2008-2009 /fotodokumentace a laboratorní vyhodnocení je k nahlédnutí u fa.Konzea/) a naše občany-fyzické osoby vyhledávat, pokud ještě vůbec fungují a nevrhli se třeba zase na nějakou jinou lukrativní „odbornou“ činnost. Varuji před takovými „odborníky!“.  

 

   Na našem trhu je dost odborných firem (několik jich vzniklo i přirozeným odchodem námi vyškolených pracovníků nebo byli „vyhozeni“ pro podvody a podrazy ). Stačí si otevřít internetové stránky, tam je zajisté najdete. Ale i zde najdete „odborníky“, jak já říkám „devatero řemesel a desátá je bída!“

Velmi mě vadí, že tyto tzv. „odborné stavební firmy“, které většinou dovedou pouze  vykrást myšlenky, internetové stránky renomovaných a zavedených firem se, aniž by to někdo mohl kontrolovat nebo postihnout, holedbají svou rádoby odborností a takovým rozsahem činností ( které zvládá jedna fyzická osoba?!?), při kterých  třeba u firmy KONZEA,spol. s r.o. jsou na tyto specializace vyčleněny týmy odborníků s vysokoškolským vzděláním, středoškoláků s dlouhou praxí v oboru a s neustálým doplňováním svého vzdělání, což je jedna z prvotních zásad firmy Konzea, spol. s r.o. Bohužel svými neodbornými zásahy nadělají, tyto „odborníci“ více škody než-li užitku, ale „po nich potopa“. Musím důrazně varovat a protestovat proti takovému poškozování našich občanů a znovu opakuji, aby se obraceli pouze na renomované, skutečně odborné firmy s dlouholetou zkušeností v oblasti ochrany dřeva a mykologii, jenom takové jsou vám schopné garantovat vysokou kvalitu odvedených prací a plně si za ně ručit v garanční době s bezplatnou prohlídkou kvality prací po její uplynutí.

 

    Jako dalším problémem v oblasti ochrany zabudovaných dřevěných konstrukcí vidím i snahu některých stavebních společností na tomto místě šetřit peníze  a ochranu dřeva a zdiva velmi často podceňují a zlehčují. Je na trhu opět hodně solidních stavebních firem, a nechci teď je zde vyjmenovávat, neboť zaprvé by to byla dlouhá řada a zadruhé nechci někoho zvýhodňovat,  ale i mě se již  stalo, že po vypracovaném soudně znaleckém posudku, na vyžádání investora, zůstali z rekonstruovaného objektu pouze čtyři holé obvodové zdi a nebo byla nastartována taková rychlost rozšíření dřevomorky v rekonstruovaném objektu, zvláště v posléze zabudovaných  stropních konstrukcích, že po pár měsících  se na podlaze objektu objevovaly živé plodnice dřevomorky.

 

    Za dlouhou dobu činnosti fa.Konzea, spol. s r.o. jsme si v ČR vybudovali pověst solidní a profesionální firmy odborníků v oblasti ochrany dřeva a zdiva a mykologie ve stavebnictví a hodláme takto nasazenou laťku kvality udržet a nadále zvyšovat.

 

     Z těchto důvodů jsme nyní zavedli novou operativní „službu zadarmo“ pro naše zákazníky, která spočívá v  detailním porovnání oprávněnosti navrhované ceny sanace dřevěných a zděných konstrukcí nebo mykologických posudků  v souvislosti s pracností - navrhovanými technologiemi – použitým materiálem a délkou záruky, které vám předloží jakákoliv firma v ČR.

 

    Našim heslem je :

KONZEA neslibuje zázraky, zajišťuje však velmi kvalitní výsledky!!

 

Děkuji za rozhovor a zase někdy příště k dalším ožehavým tématům.

J.K. 

 

 

   Tisk

KONZEA, spol. s r.o. Podvinný Mlýn čp.669, 190 00 Praha 9 – Libeň