KONZEA s.r.o. - úvodní stránka

Jste náš
host...
   
VYHLEDÁVÁNÍ  ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ
   
 
KONTAKT AKTUALITY KONZEA SERVIS
 
UPOZORNĚNÍ NA NEKALÉ PRAKTIKY  Zpět

SANAKO Petr Novák 

PROHLÁŠENÍ JEDNATELE FIRMY KONZEA, spol. s r.o.

IČ 274 34 435,

Zdeňka Starého:

 

   Na základě právní analýzy vás chci varovat a upozornit na nekalé praktiky tzv. „Stavební firma SANAKO – Petr NOVÁK“ 

 

 

   V poslední době jsem zaznamenal vznik nové, velice široce specifikované „odborné stavební a sanační firmy“ Petr Novák – SANAKO (fyzická osoba – IČ 744 81 541, se sídlem Chodská 13, Praha 2), s kvalifikací činnosti a oprávněním tyto práce podle živnostenského listu provádět:

 

Demolice a zemní práce.

 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_fr.html.cz?jazyk=cz&setrid=ZADNE&maxpoc=200&ico=74481541

 

   Protože se shodou okolností jedná o našeho bývalého zaměstnance, jehož jedinou kvalifikací je obor zámečník, a který neměl a nemá patřičné vzdělání, kvalifikaci a živnostenské oprávnění na nabízené práce, a přes tyto skutečnosti mu nic nebrání uvádět lživé a nepravdivé informace na svých internetových stránkách ( www.sanako.cz ), a vytvářet tak tím nepravdivý dojem odbornosti a  nabízet služby, které jsou neslučitelné s živnostenským oprávněním, za použití zcela okopírované kompletní know-how firmy Konzea, spol.s r.o. ( www.konzea.cz ).

 

   Musím konstatovat, že s Petrem Novákem byla u firmy Konzea, spol.s r.o., na základě valné hromady konané 22.8.2007, ukončena spolupráce pro ztrátu důvěry a hrubého porušení pracovní kázně (výpis ze zápisu valné hromady) :

Valná hromada vyzývá odstupujícího společníka, aby se do budoucna zdržel jakéhokoliv jednání za firmu KONZEA, spol. s r.o. nebo které by mohlo poškodil dobré jméno firmy. Odstupující společník si je vědom, že po dobu 2 let nesmí vyvíjet činnost totožnou s předmětem podnikání fa.KONZEA, spol. s r.o. a je povinen dodržet v této lhůtě mlčenlivost o skutečnostech, které se za dobu činnosti u fa.KONZEA, spol. s r.o. dozvěděl nebo které jsou výhradně součástí technologické know-how fa.KONZEA, spol. s.r.o.

   V dalším průběhu mapování činnosti Petra Nováka u firmy Konzea, spol. s r.o., jsem nabyl podezření z trestných činů zneužití informací v obchodního styku, neoprávněného podnikání a zpronevěry. V tomto směru budou dále podniknuty další právní kroky.

 

   Nepřeji nikomu nic zlého, a každému začínajícímu podnikateli držím v této nelehké době palce, ale neodbornost, drzost, sprostota a naprostá ignorance pravidel podnikání tohoto člověka je tak zarážející, že jsem se rozhodl varovat Vás potencionální zákazníky, a následně upozornit příslušné a odpovědné úřady.

 

   Bohužel jsem se již setkal s rozhořčenými a nespokojenými zákazníky Petra Nováka, kteří se obraceli zpět na firmu KONZEA, spol. s r.o. s tím, že tento jim jménem firmy KONZEA, spol. s r.o. nabízel služby a poté je jako fyzická osoba Petr Novák inkasoval, buď v hotovosti a nebo na svůj bankovní účet (faktury k nahlédnutí u fa.Konzea, spol. s r.o.). Po jeho „odborných zásazích“ realizovanými náhodně najmutými ukrajinskými dělníky ze známé holešovické "pracovní burzy"u Výstaviště, (na které, jak jsem již dříve upozornil, nemá patřičné živnostenské oprávnění, vzdělání a kvalifikaci, ale schovával se za odpovědnost a profesionalitu firmy Konzea, spol. s r.o.), kdy bylo konstatováno i Českou mykologickou společností, že sanační práce byly provedeny naprosto neprofesionálně. V objektu zůstala po provedených sanačních pracích živá (aktivní) dřevomorka domácí (viz. fotodokumentace ze sanačních zásahů fyzické osoby Petra Nováka - Praha 4, 7, Hostivice u Prahy, mlýn Arnoštovice (prokázaná škoda 454 000 Kč), Dobřichovice, Slivenec, apod. k nahlédnutí u fa.Konzea, spol. s r.o.  ). Firma Konzea, spol. s r.o. tyto práce následně předělávala, což na ni z jistého úhlu pohledu mohlo vrhnout stín neprofesionality.

 

Proto ještě jednou veškeré slušné lidi varuji před praktikami fyzické osoby Petr Novák!

 

   Závěrem chci konstatovat, že jsem si zcela vědom svých tvrzení v tomto upozornění a veškeré důkazy, které podpoří má slova, mohu vždy doložit.

 

 

   V Praze dne 15. října 2007

 

                                                                               Zdeněk Starý

                                                                   jednatel společnosti

Poznámka : na základě sledování systému ARES jsem ke dni 15.11.2007 zaznamenal, že shora jmenovaný na základě svého vzdělání a "odbornosti" upravil své podnikání a to na :

- Ostatní stavební činnost zahrnující speciální řemesla

- Výstavba pozemních a inženýrských staveb

- Poradenství v oblasti podnikání a řízení

    Ke dni 30.6.2008 zrušené činnosti :

- Specializované stavební činnosti

- Činnost technických poradců v oblasti ochrany dřevě a zdiva

- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

- Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

    Pokud si budete chtít stáhnout ŽL fyzické osoby Petr Novák - kterými se chlubí na pirátsky okopírovaných www stránkách fa.Konzea, tak narazíte na již neplatné doklady, viz.Osvědčení fa.Qualichem, která již neexistuje, takže vážení zákazníci  využijte "letitých zkušeností za málo peněz" a profesionality "všeuměla" fyzické osoby Petra Nováka. 

Email ze dne 24.8.2010:

Jmeno: Vladimír Slabý
Email: slabyvlada@hotmail.com
Telefon: 608768443
Text: Dobrý den, jsem majitelem rodinného domu v Praze 6 (cca 3 km od letohrádku Hvězda, který máte vyobrazen na svých stránkách) a zhruba před 14 dny se mi v podkroví začali objevovat malí brouci - nejsem odborník, ale soudě podle vyobrazení na vašich stránkách jde o dřevokaze čárkovaného. Je jich stále víc... Mohli byste se přijet podívat a navrhnout co s tím? Bohužel jsem nejprve kontaktoval vám dobře známého Petra Nováka - Sanako, který mi dnes za 500 Kč sdělil, že to není nic vážného, že jde jen o nálet z vedlejších stromů, že je zrovna jejich období, a že do 14 dnů zmizí... Což se mi jako odpověď odborníka moc nezdálo, takže jsem na internetu hledal někoho jiného, a našel vás. Děkuji. Vladimír Slabý

  Po bezplatné návštěvě odborníka z fa.KONZEA, spol. s r.o.určen jako červotoč spížní a navržena opatření.

 

Výběr z TOP KONTAKT.CZ http://petr-novak-sanako.topkontakt.idnes.cz/?279918

SANAKO - komplexní sanační práce v oblasti dřevěných...
Firma Sanako se již více než 19 let zabývá komplexním sanačním programem na ochranu dřevěných a zděných konstrukcí proti všem biotickým škůdcům jako dřevokazný hmyz, dřevokazné a dřevozbarvující houby a plísně...

Co k tomu dodat ?

   Tisk

KONZEA, spol. s r.o. Podvinný Mlýn čp.669, 190 00 Praha 9 – Libeň