KONZEA s.r.o. - úvodní stránka

Jste náš
host...
   
VYHLEDÁVÁNÍ  ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ
   
 
KONTAKT AKTUALITY KONZEA SERVIS
 
Dřevo je nejstarším stavebním materiálem, které začalo lidstvo používat. Pro své vlastnosti, snadnou dostupnost a poměrně nízkou ekonomickou náročnost našlo velkou oblibu a široké uplatnění v každodenním životě.

Jako přírodní materiál je ovšem vystaveno působení mnoha negativních vlivů, jako jsou biotičtí škůdci, povětrnostní vlivy, snadná zápalnost a hořlavost. Biotičtí škůdci způsobují rozsáhlé změny vzhledu a hlavně funkčnosti dřeva. Plísně a dřevozbarvující houby jsou z hlediska degradace méně nebezpečné, mění pouze barvu a propustnost dřeva, tzn. podílí se na dekorativních změnách. Dřevokazné houby a dřevokazný hmyz způsobují vážnou destrukci dřeva a nutnost ochrany před jeho znehodnocením je velmi důležitým úkolem.

Mezi nejrozšířenější škůdce dřeva patří:
  • dřevokazný hmyz
  • dřevokazné houby
  • plísně

Dřevokazný hmyz
Z vývojového stádia hmyzu jsou nejnebezpečnější larvy, které se po dobu svého života živí dřevem. Delším působením a také zvýšeným počtem přítomných larev dřevo ztrácí svoji pevnost, celistvost a po čase se rozpadá. Tyto larvy se velice často vyskytují ve dřevě, napadeném dřevokaznými houbami, čímž roste riziko znehodnocení dřeva.

Vývojové stádium hmyzu trvá i několik let. Zdánlivě zdravé, nepoškozené dřevo, může v sobě schovávat nebezpečí v podobě vajíček dřevokazného hmyzu. Ten vývojovým cyklem přes vajíčko, larvu a dospělého jedince opakovaně napadá dřevo. Zde je velice důležité ošetření dřeva proti těmto škůdcům.

Nejznámější druhy:
Červotoč proužkovaný, Červotoč umrlčí, Tesařík krovový.

Poškození červotočem Poškození tesaříkem Poškození tesaříkem

Červotoč hnědý

Červotoč kostkovaný

Červotoč peřenitý

Červotoč proužkovaný

Dřevokaz čárkovaný

Hrbohlav

Korovnik dubový

Lesan dubový

Lesan hnědý

Mravenec dřevokaz

Nosatec

Pilořitka fialová

Pilořitka velká

Tesařík drobný

Tesařík hnědý

Tesařík krovový

Tesařík obecný

Tesařík skladištní

Tesařík fialový

Všekaz zhoubný
 


Dřevokazné houby
Znehodnocují dřevo jako konstrukční materiál a tím se řadí mezi nejzávažnější dřevokazné škůdce. Na počátku rozkladu dochází ke změnám barvy, postupně klesá pevnost dřeva, až se dřevo stává měkkým, lámavým a drobivým.

Nejběžnější druhy:
Dřevomorka domácí, Popraška sklepní, Pornatka Vaillantova, Outkovka, Trámovka plotní.

Outkovka Trámovka plotní Plodnice dřevomorky

Plísně
Vytvářejí na povrchu jemný vláknitý povlak a tím vznikají estetické defekty dřeva. Jejich růst je podmíněn zvýšením vlhkosti dřeva nad 20 %. Dostatečným vysušením lze jejich růst i výskyt omezit. Nebezpečnost plísní, převážně se vyskytují na zdech objektů, ovšem tkví v produkci toxinů, které mohou ohrožovat zdraví tím, že způsobují alergie a chronická onemocnění.

plísně rodu Mucor a Alternaria na omítce okna koupelny plísně rodu Alternaria a Cladosporium nad oknem přízemního bytu plísně rodu Penicillium na krokvi
KONZEA, spol. s r.o. Podvinný Mlýn čp.669, 190 00 Praha 9 – Libeň