Služby

Co vše pro vás můžeme udělat?
Zbavíme vás, a hlavně vaši stavbu, dřevokazného hmyzu, dřevokazných hub i plísní.
Nic nenecháváme náhodě, a tak vám navrhneme to nejlepší řešení na základě expertního mykologického průzkumu, včetně laboratorní analýzy odebraných vzorků, aby výsledek naší práce byl kvalitní a dlouhodobý.

Sanace

Mykologický průzkum

Na základě mykologického průzkumu zvolíme nejvhodnější sanační opatření pro ochranu nových i starých dřevěných konstrukcí, dřevěných chat, roubenek, srubů či napadených zděných konstrukcí.

Komplexní mechanická a chemická sanace

Nabízíme kvalitní mechanickou i chemickou sanaci bioticky napadených dřevěných nebo zděných konstrukcí. Spolehlivě odstraníme dřevokazný hmyz, houby i plísně.

Ochrana dřeva

Navrhneme optimální ochranu dřeva podle norem ČSN 49 0600-1, ČSN EN 335-1 a ČSN EN 335-2 a poradíme vám s výběrem vhodných a ekologických přípravků na ochranu dřeva.

 

Průzkumy

Expertní mykologické posouzení

Provádíme mykologické posouzení aktuálního stavu dřevěných i zděných konstrukcí, identifikujeme a lokalizujeme škůdce, posoudíme vady dřeva.

Laboratorní výzkum

Mikroskopický a makroskopický rozbor na jehož základě vyhodnotíme stav poškození dřeva a zdiva.

Expertní posudky

Vypracujeme expertní mykologický posudek se shrnutím zjištěného stavebně-technického stavu dřevěných, zděných a dalších stavebních konstrukcí, který bude obsahovat také návrh řešení.

 

Protipožární ochrana

Protipožární ochrana dřevěných i ocelových konstrukcí

Dokážeme prodloužit protipožární ochranu dřevěných i ocelových konstrukcí.

Cenová nabídka

Na základě požadované požární odolnosti a doporučeného protipožárního nátěru pro vás zpracujeme cenovou nabídku.

Verze nátěru

U dřevěných konstrukcí nabízíme základní i transparentní verzi nátěru (lesk/mat).

 

Dezinfekce

Odebrání vzorku

Odebereme vzorek a následně provedeme laboratorní vyhodnocení, abychom mohli určit přesný rod plísní, či druh dřevokazných hub, virů a bakterií.

Vyhodnocení stupně kontaminace

Následně na základě vyhodnocení rozboru navrhneme nejvhodnější řešení, zvolíme optimální dezinfekční technologie, které budou mít intenzivní a dlouhodobý účinek.

Návrh a realizace dezinfekce

Nakonec provedeme samotnou dezinfekci místnosti, objektu nebo celé stavby pomocí zvolené technologie.